---------------------------

HackLordSniper 

Reverse engineering...                   

Kubik 500 je sinusni DC-AC pretvarač napona projektiran za izolirane FN sisteme, napajane iz akumulatora, gdje ne postoji elektroenergetska mreža. KUBIK 500 je inverter koji napon iz akumulatora od 12 VDC pretvara u 230 VAC 50 Hz ili 60 Hz (podesivo). Kubik 500 može davati nominalnu snagu od 500 VA za napajanje bilo kojeg kućanskog aparata, pod uvijetom da je trajna i trenutna snaga kompatibilna sa maksimalnom snagom invertera. Bitna novost Kubika 500 je modularnost, tj. može se spojiti više invertera Kubik 500 u paralelu pa se snaga množi sa brojem invertera. Sve je to moguće zbog revolucionarnog sistema spajanja i kontrole tipa ‘Master-Slave’ pomoću kojeg inverter ‘Master’ generira referentni sinusni signal i svi ostali ‘Slave’ se sinkroniziraju sa ‘Masterom’. Može se spojiti do 6 invertera i dobiti ukupnu snagu od 3000 VA. Ove funkcije praćene su od strane snažnog procesora koji u slučaju potrebe aktivira elektroničke zaštitne funkcije. Također pretvarač posjeduje brojne funkcije koje se mogu isključiti kao soft start, auto off, ušteda energije, itd...

Sad kada znamo sve informacije od proizvođača, zavirimo pod poklopac... Temperaturni senzor se odvojio od hladnjaka, a isti je sada pričvršćen termalnim silikonskim ljepilom. Sam pretvarač je napravljen dosta robusno i kvalitetno. Najveća pohvala ide upravo modularnosti pretvarača tj., mogućnosti spajanja više pretvarača paralelno za povećanje izlazne snage.

Projekti

 

Ovdje se nalazi većina projekata vlastite izrade.

 

Također ćete naći i ogroman pregled unutrašnjosti komercijalnih uređaja.

 

Naime iz komercijalnih uređaja se puno može naučiti, a to znanje je vrlo korisno pri izradi vlastitih sklopova i uređaja.

 

Projekti su kronološki složeni, a stariji projekti su loše tehnički dokumentirani i ponekad bez slika (iz razloga što poneki datiraju u 1998 g.)