---------------------------

HackLordSniper 

Reverse engineering...                   

Ovdje opisani elektronički Teslin transformator urađen je jednog kišnog vikenda, prije nekoliko godina. Zanimljivost je da su u potpunosti korištene reciklirane komponente iz neispravih uređaja. Topologija je koristila povratnu vezu sekundara a sama elektronika brzinski konstruirana jednostavnom tehnikom.

Iako nema nekih posebnih zanimljivosti ipak sam odlučio objaviti ovaj projekt, barem kao sjećanje. Oni oštrijeg oka primjetit će crne tragove na hladilima što naravno dokazuje da jednostavne topologije imaju manje mane, a mosfeti kratak radni vijek.

Projekti

 

Ovdje se nalazi većina projekata vlastite izrade.

Također ćete naći i ogroman pregled unutrašnjosti komercijalnih uređaja.

Naime iz komercijalnih uređaja se puno može naučiti, a to znanje je vrlo korisno pri izradi vlastitih sklopova i uređaja.

Projekti su kronološki složeni, a stariji projekti su loše tehnički dokumentirani i ponekad bez slika (iz razloga što poneki datiraju u 1998 g.)